Przeglądy budowlane Słupsk Przegląd, Powiat Słupski Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.76-200 Rzezczypospolitej 14 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Słupsk. Przeglądy roczne Słupsk, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Słupsk, ekspertyzy Sławomir Górka starostwo@powiat.slupsk.pl starostwo@powiat.slupsk.pl pomorskie 59 842-71-11

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Słupsk
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Słupsk
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Słupsk
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Słupsk
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Słupsk

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Słupsk
kontrole techniczne budynków Słupsk

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Słupsk Portal Słupsk Miasto Słupsk Przeglądy techniczne Słupsk Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku